×
ԱՐԺՈՒՅԹ Առք Վաճառք
Responsive image

Ընկերության մասին

«ԱէՍ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 15.10.2019թ-ի բաժնետերերի հիմնադիր ժողովի թիվ 1 որոշմամբ:

Ընկերությունը գրանցվել և լիցենզավորվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 22.11.2019թ-ի թիվ 181 Ա որոշմամբ:

Ընկերությանը տրամադրվել է վարկային կազմակերպության թիվ 51 լիցենզիան:

Ընկերությունը համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված լիցենզիայի իրականացնում է «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով և կանոնադրությամբ սահմանված ֆինանսական գործառնություններ: